Gach be tong tu chen chu i mau do day 100mm, Mac 600