KEO SAKO_Chứng nhận chất lượng

Liên hệ

Tên sản phẩm: Chứng chỉ chất lượng keo dán gạch Sako

Sản xuất theo: TCVN 7899-1:2008

Số lượng mã sản phẩm: 04

Các mã được chứng nhận: Keo dán gạch SAKO [S100, S100 PRO, S101 EXTRA, S102 GOLD]

 

 

0936 896 908