Gạch siêu nhẹ khổ lớn 800x600x100mm

Liên hệ

Tên sản phẩm: Gạch siêu nhẹ AAC

Chủng loại: Bê tông khí chưng áp 

Kích thước: 800x600x100mm 

Tỷ trọng: 750-800kg/M3 | Khối lượng tấm: 35 – 38kg/Tấm

Định mức: 0,48 M2/Tấm; 10m2/M3

Đặc điểm: Có ngàm âm dương.

0936 896 908